• Share on Google+

Энэхүү линк бүх хайртай дотны хүмүүст минь очиж байна. Цаг өдөр цаг нь дуусангуут гоё юмнууд их бий хха…

-3Өдөр -9Цаг -8минут -47секунд