Зургандаа тэнгэр нэмэх нь…

Photoshop –ийнхоо ээлжилт хичээлийг та бүхэндээ өргөн барьж байна. Юм гэдэг энгийнээс эхлэдэг хойно би маш энгийнээр хичээлээ хэн ч ойлгохоор тайлбарлахыг зоридог билээ. Энэ удаагийн хичээл маань байгалийн зураг тэр дундаа гадаа авсан зурганд тэнгэр хэрхэн хийх талаар хичээл бэлтгэсэн ба гэрэл зураг сонирходог болон зургийн дэлгүүр...

Үсгийн фонд /татах/

Компьютер дээр бичигддэг бичвэрийг ФОНД /font/ гэдэг юм шиг байгаан. Үсгийн фонд маань чухал их зүйл шүү. Тухайн дизааныг маань илэрхийлэг ганц түлхүүр юм. Тэгэхээр фонт маань өөрөө гоё байсан тохиолдолд муухан дизаан болон рекламыг аваад гарчихдаг. Үсгийн фондыг 1980 онд танилцуулсан ба 9 цэгийнх болон 10 цэгийнх гэж 2 ангилдаг байна....